Kalender

April 2019


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1
Trenermøte ungdomsfotball/senior

Trenere j17 og DS
2
FF J08

Opplæring økonomi

Spillermøte gutter2008+foreldremøte

Foreldremøte G2008
3
Møte Flatås Lions / Ranheim Royals

Opplæring web
4
Opplæring dugnad
5
Ungdomsklubben
6
CSK J2007
7
Flatås Extra

Håndball/Fotball

Nixies, styremøte
8
Møte Klubbkveld Fotball Trondheim Sør
9
10
infomøte fotballstyret

Flatås Fotball J2009

FIL Friidrett
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
J14 Spillermøte

Kick off LIONS
24
Barnefotball 6-10 år Møte Flatås Fotball

Kveldsmat Fotball J12

Trenermøte Håndball J2007

Møte med Explendo om mulighet for dugnadsinntekter
25
Foreldremøte Håndball J2007
26
Ungdomsklubben
27
28
29
Nordre Flatåsen Borettslag

J2011

Julecup
30
Nixies, foreldremøte

G03/04 - Spillkveld og pizza
1
2
FH G08

Styret HB

Møte Fotballgruppa

G2010 - Trenermøte
3
Konfirmasjon
4
Konfirmasjon

Konfirmasjon
5
Konfirmasjon

Nixies, styremøte

Dugnadsmøte fotball J2012

Konf. liste 1

Trenere j17 og DS – 01. april 2019

Tid: 17:30 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Trenermøte ungdomsfotball/senior – 01. april 2019

Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Flatåshallen

Foreldremøte G2008 – 02. april 2019

Tid: 18:00 – 19:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Spillermøte gutter2008+foreldremøte – 02. april 2019

Tid: 17:15 – 19:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Opplæring økonomi – 02. april 2019

Tid: 16:00 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

FF J08 – 02. april 2019

Tid: 15:30 – 16:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Opplæring web – 03. april 2019

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Møte Flatås Lions / Ranheim Royals – 03. april 2019

Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Opplæring dugnad – 04. april 2019

Tid: 16:00 – 17:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Ungdomsklubben – 05. april 2019

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

CSK J2007 – 06. april 2019

Tid: 10:00 – 12:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Nixies, styremøte – 07. april 2019

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Håndball/Fotball – 07. april 2019

Tid: 17:00 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Flatås Extra – 07. april 2019

Tid: 11:30 – 12:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Møte Klubbkveld Fotball Trondheim Sør – 08. april 2019

Tid: 15:00 – 20:00
Sted: Flatåshallen

FIL Friidrett – 10. april 2019

Tid: 18:30 – 20:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Flatås Fotball J2009 – 10. april 2019

Tid: 18:00 – 19:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

infomøte fotballstyret – 10. april 2019

Tid: 17:00 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Kick off LIONS – 23. april 2019

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen

J14 Spillermøte – 23. april 2019

Tid: 15:00 – 16:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Møte med Explendo om mulighet for dugnadsinntekter – 24. april 2019

Tid: 17:30 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Trenermøte Håndball J2007 – 24. april 2019

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Kveldsmat Fotball J12 – 24. april 2019

Tid: 17:00 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Barnefotball 6-10 år Møte Flatås Fotball – 24. april 2019

Tid: 16:00 – 17:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Foreldremøte Håndball J2007 – 25. april 2019

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Ungdomsklubben – 26. april 2019

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Julecup – 29. april 2019

Tid: 17:00 – 18:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

J2011 – 29. april 2019

Tid: 17:00 – 18:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Nordre Flatåsen Borettslag – 29. april 2019

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

G03/04 - Spillkveld og pizza – 30. april 2019

Tid: 17:00 – 21:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Nixies, foreldremøte – 30. april 2019

Tid: 15:30 – 17:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

G2010 - Trenermøte – 02. mai 2019

Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Møte Fotballgruppa – 02. mai 2019

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Styret HB – 02. mai 2019

Tid: 16:30 – 18:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

FH G08 – 02. mai 2019

Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: <p>I denne kalenderen skal det etableres tilgangskontroll.&nbsp;</p><p>Skal være mulig å bestille, men administrator må godkjenne før booking er fullført.&nbsp;</p>

Konfirmasjon – 03. mai 2019

Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Flatåshallen

Konfirmasjon – 04. mai 2019

Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Flatåshallen

Konfirmasjon – 04. mai 2019

Tid: 22:00 – 18:00
Sted: Flatåshallen

Konf. liste 1 – 05. mai 2019

Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Flatåshallen

Dugnadsmøte fotball J2012 – 05. mai 2019

Tid: 18:00 – 19:30
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Store møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene.&nbsp;

Nixies, styremøte – 05. mai 2019

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Flatåshallen
Beskrivelse: I denne kalenderen kan det bookes tid på Lille møterom.<br><br>Husk å slette/oppdatere reservasjonen dersom det blir endring i planene. <br>

Konfirmasjon – 05. mai 2019

Tid: 22:00 – 18:00
Sted: Flatåshallen